• Guitarra
Menu

Ramos, Ana Margarida; Gomes, José António; Silva, Sara Reis da (2018). "5.18 Em Branco (2001), de Teresa Guedes: uma poesia para jovens no feminino" in Roig-Rechou, Blanca-Ana; Soto López, Isabel; Neira Rodríguez, Marta (coord) As Mulleres como Axentes Literarias na Lix do Século XXI. Vigo: Edicións Xerais de Galicia. 

Link