• Dança 4
Menu

Ramos, Ana Margarida; Gomes, José António; Silva, Sara Reis da (2018). "5.13 Entre a cumplicidade e a rivalidade - as relações femininas e fraternas em Mana (2016), de Joana Estrela" in Roig-Rechou, Blanca-Ana; Soto López, Isabel; Neira Rodríguez, Marta (coord) As Mulleres como Axentes Literarias na Lix do Século XXI. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Link