• Dança 3
Menu
From May 17th to 19th, INET-md researchers and doctoral students attended the V Jornadas de Investigación Artística en Música dos Pirineus, contributing 11 papers and presentations of artistic research.
 
designsemnomecompressed.jpeg
 
INET-md was represented by several researchers and doctoral students at the “V Jornadas de investigación artística en música de los Pirineos”, which took place in Puigcerdá (Spain) between May 17 and 19. These members of the INET-md center at the University of Aveiro presented 11 papers and artistic research presentations, thus contributing to disseminating the research unit's ongoing work.
 
From the INET-md branch at the University of Aveiro, the following researchers were present:
Helena Marinho | "Desconstruir els enfocaments escènics de la música portuguesa del segle XX. Presentació del panell"
Ana barros | "Sons ocultos, sons revelados": una reconstrucció del concert a través d'un enfocament feminista i inclusiu del patrimoni musical"
Mónica Chambel | "... E Vibrato (1986): Explorant els límits en la recreació de les representacions escènico-musicals de Constança Capdeville"
Gustavo Afonso | "Medea revisitada: recrear la tragèdia des d'una perspectiva de gènere"
Andrea Vilar López | "#TrendingMozart: música clàssica i xarxes socials"
Maria Carmen Fuentes | "No només Böhm: Les flautes travesseres alternatives a les de sistema Böhm a Alemanya a la segona meitat del segle XIX i principis del XX"
Luca Chiantore | "The Spherical Piano: una forma multidimensional de gravar i escoltar la música clàssica"
Júlia Fortuny Castellano | "Mozart a quatre mans: el diàleg entre personatges i el joc de màscares"
Bernat Sánchez Farrés | "Mozart a quatre mans: experimentació entre actes i ornamentació"
Huayma Tulian | "Dansa Imaginària Nº2 Una composició/interpretació transcultural"