• Dança7
Menu

Gomes, José António; Macedo, Ana Cristina Vasconcelos de (2021). "Blanca-Ana Roig Rechou: caminhos de uma construtora de pontes" in Neira Rodríguez, Marta; Requeixo, Armando (Eds.) Verbas Amigas – Estudos en homenaxe a Blanca-Ana Roig Rechou. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia – Centro Ramón Piñeiro para a Investigacón en Humanidades.

Link