• Piano
Menu

Gomes, José António (2021). "‘História do Sábio Fechado na Sua Biblioteca’, de Manuel António Pina: uma meditação sobre a vida e sobre a morte" in Neira Rodríguez, Marta; Roig Rechou, Blanca-Ana; Soto López, Isabel (eds) A Morte e As Súas Representacións na Literatura Infantil e Xuvenil Ibérica e Iberoamericana. Vigo: Xerais | LIJMI – Universidade de Santiago de Compostela | Centro Ramón Piñeiro para a Investigacón en Humanidades.

Link