• Batuque
Menu

Gomes, José António; Ramos, Ana Margarida; Silva, Sara Reis da (2019). "5.18. Uma leitura de A Casa das Bengalas, de António Mota: retratos de família, da idade e do tempo" in Neira Rodríguez, Marta; Roig Rechou, Blanca-Ana; Soto López, Isabel (coord) Imaxes Nenez-Vellez na LIX. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.