• Disco2
Menu

Gomes, José António; Ramos, Ana Margarida; Silva, Sara Reis da (2019). "5.15. Da Cumplicidade insuspeita dos avós: para uma leitura de O tubarão na banheira, de David Machado e Paulo Galindro" in Neira Rodríguez, Marta; Roig Rechou, Blanca-Ana; Soto López, Isabel (coord) Imaxes Nenez-Vellez na LIX. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.