• Dança 1
Menu
José António Gomes (2017). "Representações árabes na narrativa portuguesa para a infância e a juventude: da tradição à contemporaneidade" in Roig-Rechou, Blanca; Soto Lópes, Isabel; Neira Rodriguez, Marta. Representacións do Mundo Árabe na Literatura Infantil e Xuvenil. Vigo: Edicións Xerais de Galicia / Red LIJMI / Centro Ramón Pineiro de Investigación en Humanidades. ISBN: 978-8491212911.