• Dança 2
Menu

Ramos, Ana Margarida; Gomes, José António; Silva, Sara Reis da (2018). "2.4 Escrita de autoria feminina para a infância e a juventude, em Portugal: uma panorâmica" in Roig-Rechou, Blanca-Ana; Soto López, Isabel; Neira Rodríguez, Marta (coord) As Mulleres como Axentes Literarias na Lix do Século XXI. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Link